Bộ phận một cửa là gì? Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ phận một cửa tại các cơ quan các cấp

bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính công bởi sự tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bài viết này sẽ giới thiệu về bộ phận một cửa, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức tại các cơ quan các cấp hiện nay.

 

Bộ phận một cửa là gì?

Bộ phận “Một cửa” là là thuật ngữ chỉ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xử lý thủ tục hành chính hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển hồ sơ, trả kết quả xử lý thủ tục hành chính. Nhiệm vụ bao gồm theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

 

Bằng cách tổ hợp các phòng ban, cơ quan liên quan và tổ chức, bộ phận “Một cửa” tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ hành chính công, giảm thiểu thời gian và chi phí cho cả bên sử dụng và Nhà nước. Đồng thời, nó cũng giúp tăng tính minh bạch, rõ ràng tránh sự trùng lặp và giảm bớt các thủ tục hành chính.

bộ phận một cửa
bộ phận một cửa là gì

Nhiệm vụ cơ bản của bộ phận một cửa

Bộ phận Một cửa chịu trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả xử lý các thủ tục hành chính cho cả người dân và tổ chức. Dưới đây là các nhiệm vụ của bộ phận này:

  • Tiếp nhận và hướng dẫn về thủ tục hành chính: Bộ phận Một cửa nhận yêu cầu, hướng dẫn về thủ tục và cung cấp thông tin về các quy định và chính sách liên quan.
  • Kiểm tra và chuyển hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ, họ kiểm tra tính hợp lệ và chuyển sang các bộ phận khác để thực hiện các bước tiếp theo.
  • Trả kết quả xử lý thủ tục: Bộ phận này trả kết quả qua nhiều phương tiện như trực tiếp, email, điện thoại hoặc bưu điện.
  • Xử lý khiếu nại và tố cáo: Nếu có khiếu nại, Bộ phận Một cửa tiếp nhận và xử lý để giải quyết vấn đề.

 

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ hành chính tốt nhất, Bộ phận Một cửa đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống hành chính công, giảm bớt thủ tục phức tạp và giảm bớt phiền hà cho người dân và tổ chức.

bộ phận một cửa
bộ phận một cửa là gì

Tham khảo kiosk tra cứu thông tin trong dịch vụ hành chính công

 

Cơ cấu tổ chức bộ phận một cửa tại các cơ quan các cấp

Tổ chức Bộ phận Một cửa có thể triển khai ở nhiều cấp khác nhau, bao gồm:

  • Ở cấp trung ương: Bộ phận được tổ chức tại các bộ, ngành thuộc Chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, và những đơn vị tương tự.
  • Ở cấp địa phương: Bộ phận được tổ chức tại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương, và các Sở, Ban, Ngành của các đơn vị hành chính địa phương.
  • Ở cấp xã: Bộ phận thường được tổ chức tại Trung tâm Hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, việc tổ chức bộ phận Một cửa sẽ phụ thuộc vào quy mô, ngân sách và nhu cầu của các cơ quan hành chính. Các cấp tổ chức sẽ có cách triển khai và chức năng khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0562222202
Biểu tượng Zalo