Cải cách hành chính là gì? Tìm hiểu 6 nội dung cải cách hành chính tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030

cải cách hành chính là gì

Cải cách hành chính công tại Việt Nam gần đây được quan tâm từ các cấp cơ quan để phát triển và đạt nhiều kết quả. Các nội dung cải cách cũng được xác định rõ ràng tại 6 lĩnh vực cụ thể là cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời cũng chỉ ra các nhiệm vụ cùng biện pháp để đạt được mục tiêu trên.

 

Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính là quá trình cải thiện các quy trình hoạt động của cơ quan hành chính công nhằm tăng tính hiệu quả trong công việc, rõ ràng minh bạch và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với mục tiêu mang đến sự phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cả nước, đồng thời thu hút đầu tư thì nó bao gồm việc giảm bớt thời gian, nâng cao hiệu suất của cơ quan, giảm thủ tục hành chính, đào tạo nâng cao trình độ năng lực của cán bộ công chức.

cải cách hành chính là gì
cải cách hành chính là gì

Tại sao nhà nước phải cải cách hành chính?

Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội, nó mang lại nhiều lợi ích và ưu điểm sau:

  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, giảm rủi ro về chi phí
  • Tăng tính minh bạch rõ ràng của cơ quan hành chính từ đó giúp người dân tin dùng dịch vụ công
  • Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước, và tăng cường lòng tin của cả người dân và doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh của đất nước.
  • Thu hút đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
nội dung cải cách hành chính
nội dung cải cách hành chính

Ứng dụng kiosk tra cứu thông tin trong cải cách hành chính

Nhà nước đẩy mạnh 6 nội dung cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

  • Cải cách thể chế: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế nhà nước, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
  • Cải cách thủ tục hành chính: Đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính bằng công nghệ thông tin. Thúc đẩy thực hiện các quy trình về thủ tục hành chính ứng dụng các phần mềm điện tử.
  • Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc và tinh gọn hóa hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước.
  • Cải cách chế độ công vụ: Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm và minh bạch. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ và minh bạch trong tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.
  • Cải cách tài chính công:Cập nhật lại cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách của nhà nước. Nâng cao tính tự chủ, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

 

Để đạt được những nội dung vừa nêu ra ở trên, nhà nước cũng đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường và giám sát đo lường hiệu quả thực hiện trong giai đoạn cải cách hành chính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0562222202
Biểu tượng Zalo