Kiosk tra cứu thông tin là còn gọi là hệ thống máy tra cứu thông tin là thiết bị điện tử dạng All in One, tất cả trong một. Kiosk tra cứu thông tin bao gồm các bộ phận như màn hình cảm ứng, máy tính pc, khung vỏ, máy in nhiệt, máy quét mã vạch …

0562222202
Biểu tượng Zalo